ПРАШАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИ

Деновиве малку шетав по интернет страните на кои што се прикажани резултати од различни мерења на развојот на демократијата и рангирања на државите според остварувањето на некои од милениумските цели (http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/mc_countries.asp; http://www.worldaudit.org/democracy.htm; http://www.stateofworldliberty.org/; http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MKD.html; http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html)

Во најголем број од рангирањата Македонија котира во некои долни делови од табелите (резервирани за “третиот свет“):

демократија 61. од 150
слобода на печатот 63. од 150
корупција 67. од 145
економска слобода 71. од 156
индивидуална слобода 69. од 145

Има само една табела во која сме суверено во горниот дел (10. од 172 држави). Тоа е табелата за % кој што се издвојува од GDP (вкупен домашен производ) за војска. На оваа табела зад Македонија се САД, Словенија, Хрватска, а да не зборуваме за Германија (на бедно 109. место), Албанија (111.), Австрија (139), Јапан (148) и кутриот Исланд кој цврсто го држи последното место (со 0% издвојувања за војска).

Ова е многу интересно да се спореди со % кој што Македонија го издвојува за образование (3.5 од GDP). Само за споредба:

држава % од GDP за војска % од GDP за образование
Македонија 6% 3.5%
Грција 4.3% 4.3%
Финска 2% 6.5%
Исланд 0% 8.1%

Ако погледнеме низ призмата на овие бројки, можеби не треба да не изненадува резултатот. Само како пример, неколку споредби со Финска (не затоа што е нордиска земја, туку затоа што е релативно мала земја, без многу природни ресурси, опкружена е со моќни држави кои посегнувале по нејзината територија и ја држеле во ропство, и затоа што е дел од ЕУ дури од 1995 год, а жолтото лавче на црвена основа е добро):

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

” />

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

” />

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

” />

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

” />

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

” />

А чувството е уште потрагично е ако се споредиме со просекот на источно-европските држави:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Можеби навистина прашањето да е во приоритетите?

Leave a comment

Your email address will not be published.