РАСПРАВА ЗА АБОРТУСОТ

Расправата за абортусот мора да добие нова димензија. Лично, мислам дека темата не смее да се остави настрана. И лично се плашам дека се случува нешто слично на промоцијата и внесувањето на вероучението во формалното образование. Едноставно, промена направена врз основа на моќ и бескрупулозно едноумие кое се базира на заплашување и дезинформации.