17 ДЕКЕМВРИ-МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ