МОЈОТ УНИВЕРЗИТЕТ

Јас како професор на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје почнувам да чувствувам голем проблем. На прв поглед постојат три можни решенија: или ќе се менува мојот Универзитет, или јас ќе се менувам или ќе треба да си најдам некој друг универзитет. А на втор, постојат исто така три решенија: да се менува политиката […]