ФРЧКОВСКИ, НОВИНАРИТЕ, СЛОБОДАТА НА ГОВОРОТ

Ограничувањето на слободата на давање и примање информации и ограничувањето на слободата на мислата и говорот, претставуваат многу отворен показател за опасна деформација во структуирањето на демократијата во Република Македонија. Овие ограничувања се рефлектираат врз целокупниот систем на одлучување, контрола и одговорност. Не може да се носат соодветни одлуки, да се критикува и да се […]