ФАШИЗМОТ НЕ НИ ТРОПА НА ВРАТА, ТОЈ Е ВЕЌЕ ТУКА

Погледне те ги спотовите од кампањата на Владата под логото “И ТИ СИ МАКЕДОНИЈА“ кои секојдневно се вртат на Наша ТВ. Се прашувам: самиот Гебелс станал од гроб или неговите потомци и ученици нашле засолниште во мојата кутра држава. И, јас повторно ќе си се навратам на онаа песна од времето на Нацистичка Германија: Прво […]