ВО КАЛТА НА НЕЗНАЕЊЕТО

Според реакциите на новинарите и на некои интелектуалци се стекнува  впечаток дека политичката определба и политичкиот ангажман претставуваат најсрамно нешто што може да му се случи на еден интелектуалец (примерот на новинарката Катерина Нешкова и написот: Свират како што шефот им диригира објавен во бројЈ 179 од неделникот Форум). Според овие анализи и изјави само […]