БЕЗ ЗАШТИТА

Македонските граѓани остануваат апсолутнот без никаква заштита во однос на урбанистичката мафија и политичкото самоволие на власта.

Уставниот суд го аминува неправното и незаконско делување на најотворен и најгрд начин.

Со решението У.Број: 154/2008-0-0 од 02/25/2009 Уставниот суд го обесмисли сопственото постоење и се дефинираше како марионета на власта. Ви препорачувам да го прочитате решението и издвоеното мислење на Уставниот судија Игор Спировски, кој единствено собрал сила и имал доволно доблест јавно да се спротистави на деградацијата на оваа институција.

За што станува збор во најкратки можни црти:

Градоначалникот на Градот Скопје поднесе иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за изменување и дополнување на деталниот урбанистички план (со која се овозможува изградба на црква на среде плоштадот во центарот на Скопје).

Одлуката е оспорена врз основа на чл. 15 став 2, според кој мора да постои позитивно мислење дадено од страна на Градот, за да може да се изврши ваква промена. Градот дал негативно мислење, а одлуката сепак се спроведува.

Со решение судот утврдил дека одлуката е валидна и законот не е прекршен. Образложението на  судот е, дека воопшто не е важно дали мислењето кое што е дадено од страна на Градот е позитивно или негативно. Единствено што е важно е тоа дека постои мислење. Судот потполно се апстрахира од фактот дека во чл. 15 ст. 2, јасно стои дека е потребно позитивно мислење од Градот.

Преведено во некој друг случај, тоа изгледа вака:

1. Во Законот за градење за да се добие дозвола за градење треба да се има одобрена студија со позитивна оценка на остварениот квалитет за сеизмичка заштита.

Доколку ја примениме логиката на Уставниот суд, за да се добие дозвола за градење воопшто не е важно да се добие позитивна оценка за остварен квалитет на сеизмичка заштита, туку е само потребо да се има студија. Таа студија може да дава и негативна оценка, меѓутоа тоа не треба да го спречи органот да издаде дозвола за градење.

2. Или, уште поедноставно кажано. За да положиш испит на факултет не е потребно да добиеш позитивна оценка, туку е само потребно професорот да ти напише било каква оценка во Индесот. Тоа значи и ако е оценката (5), според Уставниот суд може да се продолжи понатаму со школувањето, заради тоа што е задоволена процедурата и добиена е оценка.

Заедно со претходниот случај на Владимир Тодоровиќ кој не убеди дека чувствата се поважни од правото, сега влегуваме во просторот на апсолутните бројки во кој не е важно дали станува збор за + или за -. Ако некој ви каже дека постои разлика меѓу тоа да се наоѓаш на +30°С и на -30°С, лаже. Во Македонија не постои ваква разлика. Се е 30°С.

Боговите веќе не се неми, тие си ги одгризаа јазиците.

Меѓутоа има една добра вест. Уставниот суд веќе нема да мора на ваков начин да се бламира. Со потполното усвојување на сите нивоа на власта од страна на ВМРО-ДПМНЕ нема да има воопшто вакви иницијативи. Едноставно градоначалникот 1 ќе се договори со градоначаникот 2 и со министерот 3, и ќе ја спроведат вољата на Премиерот 0.


Leave a comment

Your email address will not be published.