НОВИ ГРОБИШТА ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

Во периодот март-октомври 2008 година општината Центар донесла одлука за  изработка и поставување во најтесниот појас на централното градско подрачје на17 споменици. Според општинските власти со спомен обележје во вид на скулпутура во центарот на градот треба да се одбележи животот и делото на: Гоце Делчев Даме Груев Никола Карев Цар Самуил Методија Андонов Ченто […]