ИНИЦИЈАТИВА ПОДНЕСЕНА ДО УСТАВНИОТ СУД – ПРОТИВ СПОМЕНИЦИТЕ НА ПЛОШТАДОТ

ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – С К О П Ј Е Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 12 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија,, број 70/1992), поднесуваме И Н И Ц И Ј А Т И Ð’ А […]

ПОВТОРУВАЊЕ -ЗА ИМЕТО

Овој текст е напишан пред повеќе од една година. Би сакала да потсетам на некои ставови. Поразработено може да се најде во делот под наслов Македонија. Како што веќе неколку пати спомнав, мислам дека не може да  зборуваме  за развој на граѓанското општество и на демократијата без да ја прифатиме алтернативноста како принцип на делувањето […]