ПОВТОРУВАЊЕ -ЗА ИМЕТО

Овој текст е напишан пред повеќе од една година. Би сакала да потсетам на некои ставови. Поразработено може да се најде во делот под наслов Македонија.

Како што веќе неколку пати спомнав, мислам дека не може да  зборуваме  за развој на граѓанското општество и на демократијата без да ја прифатиме алтернативноста како принцип на делувањето и размислувањето. Ова подразбира отсуство на табу теми (теми кои не смеат да се коментираат, анализираат, поставуваат на дневен ред) и отсуство на еднозначност во решенијата што се нудат во било која област. Прашањето на името не е исклучок.

Јас припаѓам на луѓето кои мислат дека граѓаните може и треба да разговараат за името на  сопствената држава, за импликациите на спорот со името врз секојдневниот живот и за можните решенија кои би не извеле надвор од затворениот круг во кој се наоѓаме.

И покрај тврдењата на владеачките и невладеачките политички партии дека постои апсолутен консензус на граѓаните за тоа дека името на државата не треба да се менува, луѓето разговараат за тоа и нудат различни идеи.

Мене ми западнаа за око две можни решенија.

Првото (на кое јас лично му давам предност) е: Вардарска Македонија. Зошто?

  1. Вардар е симбол кој поврзува повеќе историски етапи од развојот на овие географски простори
  2. Тоа е симбол кој нема етнички предзнак
  3. Постоењето на Вардарска Македонија подразбира постоење и на други делови од географската целина Македонија (како: егејска, пиринска, горанска, преспанска)
  4. Името Вардарска Македонија фигурира во историјата во повеќе наврати и се поврзува конкретно со овие простори

Во прилог е интересна мапа од 1946 година на која се спомнува Вардарска Македонија.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Второто решение е Северна Македонија. Ова решение (и покрај интересните географски импликации) помалку ми се допаѓа заради отсуството на елементо на обединувачки симбол.

Leave a comment

Your email address will not be published.