САКАМ, ЗНАМ, МОЖАМ (од циклусот: и боговите лично пред глупоста остануваат неми)

УТРИНСКИ, 20 февруари 2001 Некои луѓе едноставно се родени да управуваат. Во многу рана возраст се пројавуваат како идни управници, функционери, дирекотри, градоначалници, парламентарци, министри и се понатаму. Не се издвојуваат со својата памет или некое посебно знаење. Не можете да ги препознаете по умешноста или стручноста. Не пројавуват забележлива интелигенција или бистрина. Не се […]

ОПАСНА БАГРА

Прво почнаа со вработување на луѓе на мала врата. Потоа продолжија со донесување на партиски кадри на сите позиции на голема врата. Сега сме во фаза кога апсолутно не е важно кој си, што си, што знаеш или не знаеш, туку е важно само дали си или не во комуникација со партискиот врв на владеачка […]

ЗА ЈАЗИЦИТЕ, КОМУНИКАЦИЈАТА, ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ

Расправата околу употребата на јазикот на припадниците на етничките заедници постепено ги потиснува сите останати теми на заедничкото живеење, почитувањето на разликите, практикувањето на правата, инклузијата и ексклузијата. Токму во врска со оваа расправа, повторно се враќа на сцена и Рамковниот договор, се цитира, се издигнува на ниво на Устав (па и нешто повеќе од […]

ВО СПОМЕН НА ПРЕКРАСНИОТ МАЧОР МУСТАФА

12 години го делевме заедничкиот простор на взаемно задоволство. Ретко убав мачор.

НЕКОЛКУ УБАВИ РАБОТИ ОД СВЕТОТ ОКОЛУ НАС

Прошетав, видов, фотографирав Амстердам – Холандија Кеукенхоф – Холандија Виена – Австрија Винчестер – Велика Британија Лондон – Велика Британија Кито – Еквадор