САКАМ, ЗНАМ, МОЖАМ (од циклусот: и боговите лично пред глупоста остануваат неми)

УТРИНСКИ, 20 февруари 2001 Некои луѓе едноставно се родени да управуваат. Во многу рана возраст се пројавуваат како идни управници, функционери, дирекотри, градоначалници, парламентарци, министри и се понатаму. Не се издвојуваат со својата памет или некое посебно знаење. Не можете да ги препознаете по умешноста или стручноста. Не пројавуват забележлива интелигенција или бистрина. Не се […]

ОПАСНА БАГРА

Прво почнаа со вработување на луѓе на мала врата. Потоа продолжија со донесување на партиски кадри на сите позиции на голема врата. Сега сме во фаза кога апсолутно не е важно кој си, што си, што знаеш или не знаеш, туку е важно само дали си или не во комуникација со партискиот врв на владеачка […]