ПРАТЕНИЦИ-ТРОШАЏИИ

Во врска со написот ПРАТЕНИЧКИ НАДОМЕСТ ТАМАМ ЗА НОВО ВОЗИЛО во Дневник од 08.08.2009.

Во голем број држави во Западна Европа (посебно во скандинавските земји), пратениците добиваат надоместок во висина од возна карта за втора класа. Тие и доаѓаат на работа токму со воз и тоа во втора класа.

Ова има повеќекратна улога:

1. Пратениците се мешаат со граѓаните

2. Имаат можност самите да искусат некои проблеми со кои се соочуваат граѓаните

3. Може да се очекува дека многу повеќе ќе се залагаат за решавање на тие проблеми доколку и самите ги искусуваат на својот грб.

Можеби нашите пратеници ќе се ангажираат околу заживување на железницата и железничкиот сообраќај доколку примениме слична пракса.

Leave a comment

Your email address will not be published.