ОХРИДСКИ РАМКОВЕН ДОГОВОР – историја на една манипулација

2004 – Годишен извештај на Хелсиншкиот комитет б) Ретроградни процеси во функционирањето на демократска држава Општите демократски процеси во 2004 година се карактеризираат со натамошно поместување на моќта од легалните и легитимни структури на власта во врвовите на политичките партии. Продолжителното опстојување на политичкиот договор како извор на правото (во Република Македонија овој однос е […]