ЕДНО МИСЛЕЊЕ ЗА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРОМЕНА НА ГРБОТ

Многу е интересно како луѓето успеваат да бидат крајно неконзистентни под капата на наводна конзистентност. Под паролата на зачувување на идентитетот и традицијата, всушност се рушат многу работи кои во одреден момент станале дел од нашиот идентитет и ни се наметнуваат работи кои никогаш не биле дел од тој идентитет. По мејл добив едно многу […]