ДАРВИН ВО НАШИТЕ КРАИШТА

Бидејки не можеа да се договорат министерот за здравство и директорот на Фондот, донесено е соломонско решение: пациентите ќе плаќаат полна цена на лековите во аптеките, а потоа од фондот ќе бараат рефундација. Што значи ова: 1. Замислете бабичка од 75 години со пензија од 6000 денари 2. Мора секој месец да набави лекови за […]