ЛИЧНА КАРТА или НЕПРАВОТО НА ДЕЛО

1. Решението на власта да ги смени личните документи независно од тоа дали се важечки или не претставува дополнителен трошок за секој граѓанин – на овој начин станува дополнителен данок кој излегува надвор од листатат на даноци

2. Во Законот за измена на личната карта не пишува дека граѓанинот треба да ја плати измената – на овој начин се воспоставува давачка без закон

3. Луѓето кои имаат трајни лични карти се изложени на промена која излегува надвор од системот на владеењето на правото како правна сигурност

4. На ниту едно место не постои официјален запис дека закажување за промена на личната карта треба да се направи на таинствениот телефонски број 080019292. Напротив, на интернет страната на МВР е даден образец кој што се поднесува лично и со кој се бара промена на личната карта.

5. Не е точно дека граѓаните имале 3 години да ги променат документите. Законот за промена на личната карта е донесен на 19.02.2007 г., стапил во сила на 27.02.2007,  а одредбите со кои се овозможува аплицирање за нова лична карта стапиле на сила на 3.10.2007 г. (што е видливоод самиот закон – чл. 15 и на интернет страната на МВР каде што е даден датумот на прикачување на барањето за лична карта).

6. Неможноста да се закаже постапка за промена на личната карта на друг начин освен по фиксен телефон претставува дискриминација на граѓаните кои немаат ваков телефон или телефонот им е исклучен поради неплатени телефонски сметки

ЗАКЛУЧОК:

МВР ЛАЖЕ, МАМИ И КРАДЕ, а граѓаните си се редат како овчички и се туркаат која побргу да биде истрижана.

Leave a comment

Your email address will not be published.