ВМРОversusМАКЕДОНИЈА

Етничкиот идентитет не е нешто што се гради по нарачка, нешто за показ и фалење.Етничкиот идентитет не е ниту нешто што некој може да го украде, да го одземе или да го прогласи за непостоечко. Етничкиот идентитет е суптилно ткаење кое ја спојува индивидуата со заедницата, денешнината со минатото. Тоа се мноштво од конци извлечени […]