ЧЕСТИТ 8 МАРТ

Независните експерти на ООН формулираат визија за правата на жената: пост Пекинг + 15.

Во Македонија веќе ја живееме визијата на ВМРО за правата на жената.

Жената не смее да биде градоначалник, не смее да биде член на ректорската управа на државниот универзитет, не смее да биде економски самостојна, не смее да бира дали да раѓа или не, не смее…

Жената има право да раѓа, да готви, да пере. Има право да го чисти станот и да се грижи за мажот, да биде добра домаќинка, мајка и сопруга. И, има право да и биде купено цвеќе за 8 март како дел од ритуал чија содржина се изгубила во магливото комуњарско минато.

Leave a comment

Your email address will not be published.