КАЈ “НИВ“ И КАЈ “НАС“

Местото државен секретар во нормалните држави е резервирано за професионаци кои ги поминале сите степени на кариерниот развој, кои ја имаат администрацијата во “мало прсте“ и кои можат со своето знаење и искуство да ја вршат одговорната функција на организатори на работата во една државна структура.

Во прилог ја давам биографијата на швајцарскиот заменик државен секретар, а веднаш по него биографии на неколку наши. Вие самите споредете.

Зар навистина мислиме дека било што може да постигнеме навнатре и понадвор со ваков пристап? Или воопшто не мислиме?

C U R R I C U L U M V I T AE

Ambassador Dr. Pierre Helg

Deputy State Secretary

Born in Geneva (Switzerland) on April 19th, 1955

Background: PhD in banking-law (Geneva University), Lawyer

Languages: French (mother tongue); German, English

Present position: => Deputy State Secretary (since Jan 2008) => Ambassador / Deputy Political Director

-1979-1982 Lawyer in Law firms in Zurich and Geneva

-1983 Swiss Foreign Service competitive examination

-1984-1985 Attaché to the Embassy of Switzerland in Stockholm

-1986-1989 Diplomatic officer to the Directorate for International Organisations, Federal Department of Foreign Affairs in Bern (Switzerland)

-1988 Second Secretary temporarily assigned to the Permanent Mission of Switzerland to the International Organisations in Vienna

-1989-1992 First Secretary Embassy of Switzerland in Paris

-1992-1996 Head of the Section Political and Institutional Affairs, Integration Office, Federal Department of Foreign Affairs / Federal Department of Economy in Bern

-1996-2000 Minister Counsellor Embassy of Switzerland in New Delhi

-2000-2004 Minister Deputy Permanent Representative of Switzerland to the United Nations

-2004-2007 Ambassador to Nigeria, Benin, Tchad and Equatorial Guinea / Permanent Observer to ECOWAS Berne, February 2008

Државен секретар на Владата на РМ од  2010

Роден  1980

Кариера
Има работено во Собранието на Република Македонија и во локалната самоуправа во Општина Гази Баба (не се знае што)

2006 година раководител на Секторот за меѓународни односи и соработка во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија

Државен секретар на Министерство за локална самоуправа на РМ од 2008:

Родена  1981

Работна кариера

Јуни 2007 до септември 2008 државен советник за евроинтеграции во Министерството за локална смаоуправа,

Август 2006 до јуни 2007 раководител на кабинетот на министерот за локална самоуправа

Државен секретар на МВР од 2008

Родена 1970

Кариера

· приправник во управата за безбедност- контраразузнавање во Скопје во 1996 год.

· УБК

Со кого сме добри сме.

Leave a comment

Your email address will not be published.