ЗА АЉА

ЧУВАРКАТА ЧЕДО НА БЕЛИНАТА ПОСЕСТРИМА НА УБАВИНАТА КОЈА ЗНАЕШЕ ДА ГО РАЗБУДИ ДА ГО ОЖИВЕЕ НАЈУБАВОТО ВО СЕЧИЈА ДУША ПОЖИВЕА, ФАЛА МУ НА БОГА ДОВОЛНО ДОЛГО ЗА СИТЕ ШТО ТЕ САКАА ДОБРО ДА СЕ ПОДГОТВАТ ДОСТОИНСТВЕНО ДА ТИ ЈА ПРЕЧЕКААТ СМРТТА И ДА ПРОДОЛЖАТ ДА ЈА САКААТ И ТВОЈАТА СЕНКА КОЈА НА ПОЛНА МЕСЕЧИНА СЕГА […]

ПО ШТО СМЕ ПОЗНАТИ ВО СВЕТОТ

Во својство на претседателка на Групата експерти за луѓето од африканско потекло ја водев 9-та седница на групата. Се разговараше за структурната дискриминација на луѓето од африканско потекло и за подготовките на следната година која ќе биде година на луѓето од африканско потекло. Интересни дискусии, многу заклучоци и препораки. Многу голема посетеност (посебно од страна […]