ЈАНКУЛОВСКА-НЕПРЕГОРЕН БОРЕЦ СО ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ

01.10.2008
Обраќање на министерката Јанкулоска пред студентите на Факултетот за безбедност


Ми претставува особена чест и задоволство во име на Министерството за внатрешни работи и во мое лично име да Ве поздравам денес на овој значаен ден за Вас, првиот час-првото предавање во официјалното отпочнување на новата Академска година 2008/2009 година овде на Факултетот за Безбедност во Скопје.

Уверена сум дека почнувајќи од денес одговорноста, посветеноста кон науката и новите научни достигнувања, храброста, чесноста и бескомпромисноста како и стекнатите вештини и знаења ќе бидат ваши секојдневни сопатници во совладување на предизвиците и искушенијата во периодот што е пред вас како академски граѓани на нашава земја.

Дозволете ми да Ви посакам многу среќа како и успешна реализација и брзо совладување на наставните активности во рамки на Вашето школување.

Денешниов прв час би се осврнала на темата

,, Борбата против Организираниот криминал и корупцијата како услов за приближување кон ЕУ,,.

Република Македонија како впрочем и секоја држава во светот се соочува со организирани форми на криминал во кои организирани групи остварувајки профит на нелегален начин и нанесуваат силен финансиски удар на државата, го оневозможуваат нејзиниот развој и директно или индиректно го разоруваат државниот систем.

НА ПРИМЕР, ТАТКО И ДВАЈЦА СИНОВИ КОИ ОДГЛЕДУВААТ КРАВИ И КОМПИРИ КАКО МАСКА ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ МАРИХУАНА. СО НИВНОТО СУБВЕРЗИВНО ДЕЛУВАЊЕ ТИЕ ОСТВАРУВААТ ГОЛЕМ ПРОФИТ И НАНЕСУВААТ ГОЛЕМ ФИНАНСИСКИ УДАР НА ДРЖАВАТА И ГО РАЗОРУВААТ ДРЖАВНИОТ СИСТЕМ. СУБВЕРЗИВНОТО ДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНО Е ВИДЛИВО ВО ПОСТОЈАНОТО БАРАЊЕ ДА ИМ СЕ ИСПЛАТАТ ПАРИ ЗА ПРОДАДЕНОТО МЛЕКО И ВО НАВОДНУВАЊЕТО НА КОМПИРИТЕ СО ЗА ТОА СПЕЦИЈАЛНО НАБАВЕНА И ПОСТАВЕНА ПРСКАЛКА.

Би сакала да потенцирам дека не е можен економски развој без решителна борба против организираниот криминал и корупцијата. -Секој потенцијален инвеститор во Република Македонија најпрвин се интересира за активностите што оваа Влада ги презема на планот против организираниот криминал и корупцијата, со цел да биде сигурен дека неговиот капитал нема залудно да биде потрошен, односно нема да биде принуден со поткуп да остварува одредени права.

Токму затоа Европската унија преку нејзините тела постојано инсистира на бескомпромисна борба против организираниот криминал и корупцијата, токму затоа и оваа Влада препознавајќи ја својата шанса да ја внесе Република Македонија во ЕУ решително отпочна со реформи и решително зачекори во борба против овој вид криминал.

ЗАТОА ОВАА ВЛАДА РЕШИТЕЛНО СЕ СПРОТИСТАВУВА НА ДЕЛУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА БАНДА НА НАВОДНИ ПРОИЗВЕДУВАЧИ И ДИСТРИБУТЕРИ НА МЛЕКО И КОМПИРИ КОИ СВОЈАТА ВИСТИНСКА АКТИВНОСТ ЈА ЗАТСКРИВААТ ЗАД БОЖЕМНО ШТРАЈКУВАЊЕ И НАВРЕДУВАЊЕ НА ПРЕМИЕРОТ.

ЗА ДА ГИ ЗАТСКРИЈАТ СВОИТЕ СУБВЕРЗИВНИ АКТИВНОСТИ КАКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МАРИХУАНА НАВОДНИТЕМЛЕКАРИ СОЗДАВААТ ПРИВИД ДЕКА ПРОИЗВЕДУВААТ МЛЕКО, ДЕКА ИМААТ КРАВИ И ДЕКА БИТОЛСКАТА МЛЕКАРА НЕ ИМ ГО ОТКУПУВА МЛЕКОТО. ПОВЕЌЕ ЗА СОЗДАДЕНИОТ ПАРАВАН НА ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ДРОГА.

На почетокот би дала мал осврт на терминот организиран криминал.

Според ОН од 1975 година

-Тоа се широки размери на комплексни криминални дејства извршени од страна на поголем број лица, организирани во поцврста или полабава организација, со цел да се придобие лично стекнување на материјални добра за учесниците во истото, а за сметка на осиромашување на средствата на заедницата и нејзините членови-граѓаните.

НА ПРИМЕР, ПОГОРЕ СПОМНАТИОТ ТАТКО И ДВАЈЦАТА СИНОВИ ВО СОРАБОТКА СО ДВЕТЕ ЖЕНИ И ДЕЦАТА ОДГЛЕДУВАЛЕ КРАВИ И САДЕЛЕ  КОМПИРИ КАКО МАСКА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА КОМПЛЕКСНИ КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВИЈА НА САДЕЊЕ 200 САДНИЦИ КАНАБИС ОД КОИ ЌЕ ПРОИЗВЕДАТ ВИСОКОКВАЛИТЕТНА МАРИХУАНА КОЈА ЌЕ ЈА ДИСТРИБУИРААТ НИЗ  ЦЕЛА ЕВРОПА И ПОШИРОКО.

2. Според Конвенцијата за борба против транснационалниот организиран криминал од 2000-та година.

-Организирана криминална група – подразбира структуирана група на три или повеќе лица, која егзистира подолг период и делува во зависност од целта на извршување на едно или повеќе тешки кривични дела утврдени согласно Конвенцијата, со единствена цел да се присвои директна или индиректна финансиска или друга материјална придобивка.

ПОГОРЕ СПОМНАТИТЕ ТАТКО И ДВАЈЦАТА СИНОВИ СЕ ВИСОКО СТРУКТУИРАНА СЕМЕЈНА ГРУПА КОЈА ЕГЗИСТИРА И ДЕЛУВА НА НАШИТЕ ПРОСТОРИ НАД 30 ГОДИНИ (ОД РАЃАЊЕТО НА СИНОВИТЕ ПА НАВАМУ) И Е ОБУЧЕНА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ РАЗЛИЧНИ ТЕШКИ КРИВИЧНИ ДЕЛА (ЧИСТЕЊЕ ШТАЛИ, МОЛЗЕЊЕ МЛЕКО И СЕ РАЗБИРА НЕОВЛАСТЕНО НАВОДНУВАЊЕ НА КОМПИРИ.

Дефиниција на организиран криминал според Советот на Европа (2002) година.

-Организираниот криминал претставува: недозволени активности извршени од страна на структуирани групи- три или повеќе лица кои функционираат на подолг период и имаат за цел извршување на тешки кривични дела преку заеднички акции со употреба на заплашување, насилство, корупција или други методи со цел присвојување на директна или индиректна лична финансиска или друга материјална придобивка.

СВЕДОЦИ НА ЗАПЛАШУВАЊЕТО И НАСИЛСТВОТО КОЕ ГО ВРШИ СПОМНАТАТА СЕМЕЈНО ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА СЕ СИТЕ СОГРАЃАНИ, КОИ ПРЕМРЕНИ ОД СТРАВ СОБИРААТ ПОТПИСИ ЗА НИВНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИТВОР.

Во македонското законодавство, организираниот криминал според Член 122 став 20 од Кривичниот законик ја дава дефиницијата за организирана група –имено “Под група, банда или друго злосторничко здружение или организација се подразбираат најмалку три лица што се здружиле за вршење кривични дела, во кој број влегува и организаторот на здружението“.

СЕМЕЈНАТА БАНДА СОСТАВЕНА ОД ТАТКО И ДВАЈЦА СИНОВИ ВЕЌЕ ПОДОЛГО ВРЕМЕ Е СЛЕДЕНА ОД СТРАНА НА МВР ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА НИВНИТЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА СО КОИ ГО РАЗОРУВААТ ФИНАНСИСКОТО ТКИВО НА МАКЕДОНИЈА И КОНЕЧНО Е ФАТЕНА ВО ВРШЕЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО ОД НАЈТЕЖОК ВИД: ПРСКАЊЕ НА НИВА СО КОМПИРИ СО ПРСКАЛКА (КОЈА СПОРЕД СИТЕЛ ВООПШТО НЕ Е ПРИЈАВЕНА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ УТВРДИ НЕЈЗИНОТО МРАЧНО ПОТЕКЛО).

Од наведеново можеме да изведеме слободен заклучок дека секоја организирана група всушност е строга хиерархија во која има лидер, извршители и помагачи, така што секој од нив си го знае своето место во оваа пирамида и во зависност од тоа добива дел од нелегално заработените пари. Покрај високите финансиски штети што можат се нанесуваат, овие криминални групи честопати својата цел ја остваруваат и преку насилство, што укажува на сериозноста на ваквиот вид криминал.

ГРУПАТА ИЛИЕВСКИ Е СТРОГО ХИЕРАРХИСКИ ПОСТАВЕНА (ИМА ТАТКО И ДВАЈЦА СИНОВИ). ТАТКОТО Е ТАТКО, А СИНОВИТЕ СЕ СИНОВИ (ШТО ЗНАЧИ ДЕКА СЕКОЈ СИ ГО ЗНАЕ МЕСТОТО ВО СЕМЕЈСТВОТО). ВИСОКАТА ФИНАНСИСКА ШТЕТА ОД НИВНОТО ДЕЛУВАЊЕ Е ОЧИГЛЕДНА И НЕСПОРНА (ЗАРАДИ НИВ ПРОПАДНА МЛЕКАРАТА, НА НИВИТЕ НЕ ВИРЕЕ ДОБРО КОМПИРОТ, КРАВИТЕ ДАВААТ ПОМАЛКУ МЛЕКО, А ТРГОВЦИТЕ  СО ДРОГА СЕ СЕРИОЗНО ЗАГРОЗЕНИ ОД НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА НА РАЗГРАНАТИОТ СЕМЕЕН БИЗНИС). ЗА НАСИЛНИЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА ТРОЈЦАТА КРИМИНАЛЦИ ИМА ДЕБЕЛИ ДОСИЕА ВО МВР КОИ СЕ ПУШТЕНИ ВО ПРОМЕТ НИЗ МЕДИУМСКИТЕ КУЌИ – БОРЦИ ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ (КАКО ШТО Е НА ПРИМЕР ТВ СИТЕЛ). ПОРАДИ КРАТКИОТ ПЕРИОД, ЗА ЕДНИОТ ОД НИВ СЕ УШТЕ НЕМА ДОСИЕ, МЕЃУТОА НАБРГУ ЌЕ БИДЕ ОСМИСЛЕНО.

Со оглед на брзата експанзија и се поагресивниот продор на организираниот криминал во глобални рамки, а со тоа и во Република Македонија, имајќи ги во предвид неговите транснационални димензии односно неговите прекугранични појавни форми кои претставуваат сериозна закана за фундаменталните вредности, внатрешната безбедност и стабилноста, Министерството за внатрешни работи голем дел од своите оперативни дејствија ги води според најсовремените научно-истражувачки достигнувања како и од најновите светски искуства на полето на борбата против организираниот криминал.

СО АПСЕЊЕТО НА МЛЕКАРОТ ОД БИТОЛА Е ЗАДАДЕН СЕРИОЗЕН УДАР НА ГЛОБАЛНОТО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ОЛИЦЕТВОРЕН ВО ФАРМЕРИ И НАВОДНУВАЧИ НА КОМПИРИ СО ШТО МАКЕДОНИЈА УШТЕ ЕДНАШ ПОТВРДУВА ДЕКА МЕСТОТОТ И Е ВО ЕУ.

Република Македонија како релативно мала држава според бројот на жители, а со тоа и даночни обврзници и мал буџет и тоа како е чувствителна на појавата на овие форми на организираниот криминал. Токму затоа како Влада покрај реформите на полицијата повлековме низа потези за усогласување на легислативата по европски терк, но исклучиво заради поуспешна борба против овие форми на организиран криминал. -Донесен е законот за полиција, каде што на Одделот на организиран криминал му дадовме посебно значење, Законот за примена на специјални истражни мерки и Законот за заштита на сведоци, направивме измени во одредени клучни закони од оваа сфера, како што се Кривичниот законик и Закон за кривична постапка.

СО ПРИМЕНА НА СПЕЦИЈАЛНИТЕ ИСТРАЖНИ МЕРКИ ПОЛИЦИЈАТА УСПЕА ДА ЈА ОТКРИЕ ПРСКАЛКАТА ВЕШТО ЗАТСКРИЕНА И КАМУФЛИРАНА НА НИВАТА. ДОКОЛКУ СЛИЧНИ ПРСКАЛКИ СЕ ПОЈАВАТ И НА ОКОЛНИТЕ НИВИ, ПОЛИЦИЈАТА ЌЕ ЈА ПРОШИРИ ИСТРАГАТА И ЌЕ ГИ УАПСИ СИТЕ ИНВОЛВИРАНИ ВО НЕЛЕГАЛНО ПОСТАВЕНИТЕ ПРСКАЛКИ И ПРСКАЊЕТО НА РАЗЛИЧНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ.

Борбата против организираниот криминал има широк спектар на дејствување. Во организациската поставеност на МВР егзистираат:

-Единица за борба против перење пари и организиран економски криминал

-Единица за борба против корупцијата

-Единица за борба против компјутерски криминал

-Единица за борба против недозволена трговија со дрога и оружје

-Единица за борба против насилен криминал

-Единица за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти

-Сектор за криминалистичко-разузнавачка анализа

-Сектор за специјални истражни техники

-Одделение за информатичка технологија.

Со оглед на тоа што организираниот криминал честопати е меѓународен, а познато е дека криминалците не познаваат никакви бариери, честопати се неверојатно снаодливи и вешти, дури и користат современи технички средства, сите наши вработени и се надеваме голем дел од вас кои би се придружиле на полицијата, имаат сериозна задача при справувањето со тешки форми на организиран криминал.

ПОЛИЦИЈАТА СТРАВУВА ДЕКА СЕМЕЈСТВОТО ИЛИЕВСКИ ВЕЌЕ ГИ ПРЕМИНАЛО ГРАНИЦИТЕ НА СОПСТВЕНАТА НИВА И ЗАПОЧНАЛО ПРСКАЊЕ И НА СОСЕДНИТЕ НИВИ. СО НАЈСОВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЌЕ СЕ УТВРДИ ДАЛИ Е ОВА ВИСТИНА И ДАЛИ ИСТРАГАТА ЌЕ СЕ ПРОШИРИ НА СИТЕ ПРСКАЛКИ И КОМПИРИ ВО ОКОЛИНАТА. СО ПОСЕБНИ ТЕХНИКИ ЌЕ БИДАТ ИСПИТАНИ И КРАВИТЕ КОИ ЌЕ СЕ ЗАТЕКНАТ ВО ПРОСТРИИТЕ КОИ ГИ КОНТРОЛИРА СЕМЕЈСТВОТО ИЛИЕВСКИ.

За што поуспешна работа според модерните стандарди и барања активно учествуваме на обуки, тренизни и едукација во западноевропските земји и САД со што покрај останатото се врши и размена на искуства и се одржуваат контакти.

ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ПРСКАЛКИ И КОМПИРИ ОД САД И ЕУ НАСКОРО ЌЕ ГО КАЖАТ СВОЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЦЕЛИОТ СЛУЧАЈ.

Впрочем тоа е и барањето и целта на Европската Унија – Секоја идна членка на Унијата да биде партнер во успешното справување против криминалот со што граѓаните на ЕУ ќе бидат безбедни, полициите ефикасни, а криминалците на секој дел од унијата и во секоја држава ќе бидат постојано на удар.

На крајот би сакала да заклучам дека со самото тоа што борбата против организираниот криминал и корупцијата, за Република Македонија претставува еден одредниците , популарно наречени benchmarks доволно говори каква одговорна задача стои пред Министерството за внатрешни работи, меѓутоа како идни мои колеги би сакала да истакнам дека оваа борба против организираниот криминал је водиме и ќе ја водиме не само како услов за влез во унијата, туку пред се заради граѓаните на Република Македонија, затоа што нивно право е да живеат во некорумпирана држава која слободно економски ке се развива.

АМЕН ИЛИ ФАЈРОНТ КАКО ВИ Е ПО ЌЕИФ

Leave a comment

Your email address will not be published.