ЗА ЛУСТРАЦИЈАТА, ИЛИ, РЕТРОКОМУНИЗМОТ НА ДЕЛО

За лустрацијата се изјаснив уште многу одамна и ги прогнозирав сите овие глупости кои што се случуваат денес кога почна да се практикува. Сакам само накратко да потсетам на основните проблеми: 1. Не смее да има лустрација без да бидат опфатени луѓето од МВР. Имено токму полицајците и службениците на ДБКА и слични служби се […]

ЗА ГРУЕВСКИ, ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА, МАНЕВСКИ И ОСТАТОКОТ ОД ОРГАНИЗАЦИЈАТА СОСТАВЕНА ОД НАЈМАЛКУ ТРИ ЛИЦА ЗДРУЖЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕН ВИД ДЕЛА

Мојата држава е место каде што владее насилството, каде што незнаењето е предуслов за успешност и каде што криминалците немаат потреба да се кријат и да ги прикриваат трагите на сопствените криминални дејствија, туку, едноставно ги озаконуваат. Во мојата држава е применета неверојатно успешна криминална формула: Носителите на власта ги прекршуваат законите и не одговараат […]

НЕЗНАЕЊЕ, ГЛУПОСТ ИЛИ НЕШТО ТРЕТО? ИЛИ, РЕТРОКОМУНИЗМОТ НА ДЕЛО

Правната држава е демократска творба која се базира на системот на поделба на власта (законодавна и извршна), на независното судство, правнта сигурност и владеењето на законот. Она што се случува во Република Македонија во последните десетина години е учебнички пример на рушење на правната држава и воспоставување на систем на неконтролирано владеење на политичките моќници. […]