ЗА ЛУСТРАЦИЈАТА, ИЛИ, РЕТРОКОМУНИЗМОТ НА ДЕЛО

За лустрацијата се изјаснив уште многу одамна и ги прогнозирав сите овие глупости кои што се случуваат денес кога почна да се практикува. Сакам само накратко да потсетам на основните проблеми: 1. Не смее да има лустрација без да бидат опфатени луѓето од МВР. Имено токму полицајците и службениците на ДБКА и слични служби се […]