СОУЧЕСНИШТВО

Мое мислење е дека во моментот кога судството, политичарите, медиумите и невладините организации не изрегаираа соодветно на случајот со детето Росана,  тие станаа соучесници на сторителите на тој случај и на сторителите на денешните случаи кои можеа да бидат спречени со соодветно делување. Сметам дека доколку и денес не изреагираме стануваме соучесници насторителите на идните […]

МОЈОТ ПРИГОВОР ВО ВРСКА СО ОДБИВАЊЕТО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ДО: ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Преку: Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Предмет: Приговор по решение Врска: Известување за резултатите по Конкурсот за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти во 2010 година Бр. 13-3715/1 од 03.08.2010 П Р И Г О Ð’ О […]

БЕЗОБРАЗНА И БЕЗОБЗИРНА ГЛУПОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧЕЛО СО МИНИСТЕРОТ ЛИЧНО

На објавениот конкурс на Министерството за образование за поддршка на научно-истражувачки проекти, од околу 400 поднесени проекти беа избрани 40. Министерството не достави информации за начинот на избор, за критериумите и за ранг листата. По барање на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања по 1 месец од поднесеното барање ни беа дадени рецензиите од двајцата […]

ТРЕБА ДА СЕ ПОДНЕСЕ ТУЖБА ПРОТИВ: Марија Костова, Анета Баракоска и Јелица Маказлиева

Споре она што имав можност да го прочитам во учебникот по Педагогија за трета година гимназиско реформирано образование, има основа против професорките: Марија Костова и Анета Баракоска и магистер Јелица Маказлиева (авторки на учебникот), да се поднесе тужба според одредбите на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација. Види анализи: http://www.okno.mk/node/778 http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=1&EditionID=1692&ArticleID=112896 http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=1&EditionID=1692&ArticleID=112896 http://www.vest.com.mk/default.asp?ItemID=9601BFBBA35FC4479BF30ED3A57EBFAA […]

11 ОКТОМВРИ

Му го честитам 11 Октомври на мојот татко Димче Најчески како на еден од ретките живи активни борци за слободата од фашизмот и слободата на Македонија, и како еден од тие кои активно ги граделе темелите на денешна Македонија и кои целиот свој живот давале на оваа земја. Се гордеам со тоа што го правел […]