ПРИВАТНА ТУЖБА

Во прилог давам урнек на приватна тужба која може да се поднесе за дело навреда. Сите оние кои би се впуштиле во ова ги предупредувам на членовите на Законот за кривична постапка од глава девет со која се регулираат трошоците на постапката. УРНЕК НА МОЖНА ТУЖБА ЗА НАВРЕДА Бр. ______/__ До: ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I […]

КОГА ЕДНА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЌЕ ГО ИЗГУБИ КОМПАСОТ

Бордот на Хелсиншкиот комитет донел одлука сите членови на бордот (сегашни и идни) да бидат проверени од Комисијата за лустрација. Членот 34 од ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА според кој: Здруженија на граѓани и фондации можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на раководни функции, […]