МОЈОТ ПРИГОВОР ВО ВРСКА СО ОДБИВАЊЕТО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

ДО: ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Преку: Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Предмет: Приговор по решение Врска: Известување за резултатите по Конкурсот за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти во 2010 година Бр. 13-3715/1 од 03.08.2010 П Р И Г О Ð’ О […]