ИЗБЕРИ ЖИВОТ-АБОРТИРАЈ

Малоумната кампања на власта во која преку недоволни информации, дезинформации и манипулација се ограничува едно од правата за кои жените во светот долги години се бореле – правото на абортус како право на избор, треба да биде предизвикана и оспорена од страна на гинеколозите, педијатрите, интернистите и сите останати од докторската фела кои имаат мадиња (во преносна смисла на зборот) и кои не се обземени со страво-почит кон ВМРО-ДПМНЕ.

Паралелно со “аргументите“ кои се истакнуваат во врска со абортусот треба да се предочат сите опасности од бременоста и раѓањето како:

Најчести кокпликации кои се јавуваат во текот на бременоста се:

Да не зборуваме за царски рез (кога има полна анестазија), за хемороиди, за трајна стерилност, за преплет на црева, за трајни хормонални нарушувања, за хемиски промени, опаѓање на коса, стрии, целулит, инфекции при доење, инфекции при пороѓај (10 мртви во минатата година наспроти ниту една мртва при абортус).

И да не зборуваме за сите проблеми со плодот и новороденчето кои може да резултираат, физички и интелектуални попречености, хронични заболувања, инфекции, деформации и сл.

Ова сето без економската сила која треба да ја има едно семејство за да му пружи на детето соодветен живот, образование и развој на сите негови потенцијали.

И ова сето без раводите, напуштањето на децата, педофилијата, малтретирањето, искористувањето на детскиот труд.

Родителството е одговорност, свест за последиците, знаење. Родителството бара поддршка од валста во планирањето на семејството и во одгледувањето на децата.

Гинеколози, педијатри, педагози, психолози – на вас е редот. Ве нема и тоа не ви служи на чест.

Leave a comment

Your email address will not be published.