ЛУСТРАЦИЈАТА ТРЕБА ДА БИДЕ ПРОГОН НА ЗЛОУПОТРЕБАТА, А КАЈ НАС СЕ ПРЕТВОРА ВО ЗЛОУПОТРЕБА НА ПРОГОНОТ

Лустрацијата, во превод “прочистувањето” е многу контравезен акт и претставува драстичен метод кој што се базира на потполно непочитување на логиката на правото со цел воспосавување на правен поредок. Бидејќи е чисто политички чин, лустрацијата и се применува во периоди на промена или периоди непосредно по промена на политичкиот систем и тоа како многу рестриктивно […]