ДРЖАВАТА СО ВАКВА МЛАДИНА НЕМА ИДНИНА

Во секоја држава во било кое време и на било кој простор, студентите биле најпрогресивниот, најборбениот и најмоќниот глас на иднината. Тие ги предизвикувале традициите и им се смееле на табуата и ги негирале застарените клишеа. Во секоја држава, освен во нашата. Во нашата држава студентите не знаат да протестираат сами, не знаат да поддржат […]