ВЛАСТА ЈА ДРЖАТ КЕЦАРОШИ И РЕТРОКОМУНИСТИ

Кецарошите и ретрокомунистите кои ја држат власта, систематски и безмилосно го уништуваат секој траг на демократската правна држава. Измамата дека постојат демократски институции и механизми добива огромни размери и почнува да станува толку очигледна што е прашање само на време, доволна концентрација на свест кај граѓаните или барем доволна концентрација на незадоволство, за да пукне […]

Избор на составот на Државната изборна комисија

Член 27 (1) За претседател и членови на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови: – да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија, – да има високо образование и најмалку осум години работно искуство во правната област (политичкиот и изборниот систем) и […]

ГОСПОДАРИ И СЛУГИ – CONTRA PRINCIPIA NEGANTEM NON EST DISPUTANDUM

Прво направија партија (Нова либерална ја нарекоа). Веднаш потоа се приклучија на ВМРО-ДПМНЕ. Нивните членови веднаш почнаа да ги избираат во одбори (Види Сл. Весник бр.22/2011) – нови членови на Одборот за доделување награда “23 Октомври“. И веднаш направија тркалезна маса за поддршка на власта. Професорите и експертите се разликуваат од слугите на политичките моќници […]

ЕВРЕЈСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИКАТА

Вообичаено е тие кои што се дискриминирани, омаловажени, навредени да се побунат. Во мојата држава Македонија во која што одамна се е наопаку, дискриминираните, омаловажените и навредените не само што не се бунат туку напротив го поддржуваат тој што ги дискриминирал, омаловажил и навредил, а се оградуваат од тој кој што се обидува да ги […]

МИНИСТЕРКАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЛАЖЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕ

Според министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска: – Одговорноста и однесувањето на политичките функционери го ценат соодветните органи кои ги именувале и пред се таму станува збор за политичка одговорност. На новинарско прашање дали ќе иницира политичка одговорност за Бучи, Јанкулоска децидна дека министерот за внатрешни работи нема надлежност да иницира промена на членови на […]