Коце, неодговорноста на кецарошите и една многу лоша директорка

Според Коце Трајановски: Директорката на ГУЦ успешно ја извршува својата работа и има навравено многу добри работи за училиштето, а моралниот кредибилитет е нејзина лична работа. Тоа е истата онаа директорка во чиј училишен двор е убиено дете, која даде оставка од морални причини, а пото ги собра децата да ја вратат на работа.

Што е погрешно овде?

1. Не станува збор за никаква морална одговорност туку за функционална одговорност која што подлежи на надзор и казнување. Врз основа на член 53 од Законот за основно образование, забранетто е телесно и психичко малтретирање на ученикот. Таа забрана подразбира право на страна на учениците да бидат заштитени од малтретирање и одговорност на вработените во училиштето да го обезбедат остварувањето на ова право. Со други зборови, директорот е одговорен за постоењето на ситуации во кои е малтретиран (во случајов-убиен) ученик. Според членот 130 од истиот закон директорот е одговорен за остварување на правата и обврските на учениците. Ако постои одговорност тогаш постои и казна и таа казна никако не може да биде од морални причини туку едноставно произлегува од функцијата директор.

2. Погрешно е што ниту инспекторатот ниту пак некој друг надлежен орган не направиле истрага за случајот од аспект на одговорноста на директорот, наставниците и сите возрасни кои се наоѓаат во училиштето.

3. Погрешно е што постои очигледна манипулација со родителите бидејки во спротивно станува збор за безгранична малоумност кај огромен број луѓе кои се спремни да заштита систем, структура и начин на работа кои очигледно можат да го доведат во опасност животот на нивните деца.

4. Погрешно е што никој не реагира на злоупотребата на децата. Ниту детскиот омбудсман, ниту невладините организации, ниту надлежните државни органи не ја испитуваат очигледната манипулација на децата и не реагираат согласно одредбите на Конвенцијата за правата на детето.

5. Погрешно е што ниту еден новинар не прави солидна анализа на целиот настан, туку се задоволуваат со пренесување изјави и ставови.

6. Погрешно е што сите возрасни испраќаат јасна порака до секое дете дека може да се има права (како што имаат наставниците и директорот) а да се немаат никакви одговорности и да не се сносат последици за лошо извршување на работата.

Командната или функционална одговорност е другата страна на правата и привилегиите кои се добиваат со одредена функција. Во случајов тоа значи одговорност на наставниците (посебно дежурниот наставник), на стручната служба, на директорот и секако на министерот за образование. Не морална, не пред бога, туку многу реална пред институциите на системот врз основа на законот и правото.

Leave a comment

Your email address will not be published.