БОГОХУЛЕЊЕ

Македонската православна црква ставена во функција на партиските активности на ВМРО-ДПМНЕ стана дел од профанисувањето на религијата и дезавуирање на духовноста. Ретрокомунистичките кецароши на ВМРО кои се претставуваат како верници и почитувачи на словото Божје немаат појма за што станува збор во Библијата, што смеат а што не смеат да прават доколку навистина се верници. […]