ЕДЕН СПОТ 1000 НЕ

За програмите на партиите може да зборуваме, да ги анализираме, да ги мериме, споредуваме и да го монитираме нивното имплементирање. Меѓутоа, во предизборието има еден многу лесен начин да се утврди што нуди, што промовира и на кои вредности се базира една политичка партија преку наједноставна анализа на спотовите со кои настапува. Само како пример […]