СЛУЧАЈОТ НА МАРТИН НЕМА ДА БИДЕ РАСЧИСТЕН СЕ ДОДЕКА:

1. Не биде осуден полицаецот

2. Не биде поведена постапка против сите во хиерархиската низа (по основ на командна одговорност)

3. Не поднесе оставка министерката

4. Не се откријат и казнат лекарите кои првично утврдија дека нема знаци на насилство

5. Не биде повикан на одговорност Иван Котевски заради мамење и ширење лажни информации

6. Не се пристапи кон создавање посебен контролен механизам за контрола на полицијата.

7. Не се распуштат (реорганизираат) сите посебни единици кои излегуваат надвор од рамките на Законот за полиција

Leave a comment

Your email address will not be published.