СИЛАТА НА ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ е многу моќна партија. Силата на оваа партија се потпира на четири клучни столба: 1. Потполно негирање на правниот поредок. Во секој момент и во сите сфери на секојдневното живеење партиските претставници ги кршат законите. На пример само во последниот месец се обелоденети: вонзаконско лишување од слобода, обид за прикривање на кривично дело, прекршување […]