СЛУЧАЈОТ СО УБИСТВОТО НА МАРТИН НЕ Е РАЗРЕШЕН, А СЛУЧАЈОТ СО ПОСТОЕЊЕТО НА НЕОДГОВОРНОСТ И НЕДОПИРЛИВОСТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ РАКОВОДАТ СО МВР НЕ Е НИ ПОСТАВЕН НА ДНЕВЕН РЕД

Власта, во обидот да ја заштити својата позиција на неодговорност и недопирливост и во намерата да го одржи системот во кој законите не важат за одреден круг луѓе и во кој непочитувањето на законите не се санкционира, примени и применува неколку стратегии: 1. Врши замена на теза, односно, протестите  насочени кон глобални промени на делувањето […]