ПАТОЛОШКИ ЛАЖГОВЦИ

Во врска со последниот случај на невистини пласирани од МВР (има или нема психолог кој работи со специјалните единици) почнав да размислувам дали всушност не станува збор за патолошко лажење. Тука не мислам само на овој случај туку воопшто за функционирањето на ВМРО-ДПМНЕ. Имено, може да се постави прашањето за лажењето како суштинска компонента на политичкото владеење на […]