НАШ ПРИЛОГ КОН БОРБАТА СО НЕПРАВОТО

СО ЦЕЛ ДА СЕ СПРОТИСТАВИМЕ НА НЕПРАВОТО КОЕ ГО ПРОДУЦИРА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА ВО ПОНЕДЕЛНИК ЌЕ ЈА ПОДНЕСЕМЕ ОВАА ИНИЦИЈАТИВА ДО УСТАВНИОТ СУД.     ВРЕМЕНА МЕРКА!  ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -  СКОПЈЕ Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член […]

ОВОЈ ШУТРАЧКИ НАРОД ВЛАСТА МОЖЕ ЖЕДЕН ДА ГО ПРЕВЕЗЕ ПРЕКУ СЕКОЈА ВОДА

Според ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА:   Член 2 Со подигањето на меморијалните споменици и спомен-обележјата се одбележуваат значајни настани и истакнати личности од историјата и културата на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ како и граѓаните што живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот […]

КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА ПОВТОРНО ГО ИЗИГРАА ШУТРАЧКИОТ НАРОД

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 111/2011 е објавена одлука на Владата за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на градот Скопје. Со оваа одлука купените двокатни и еднокатни автобуси се пренесуваат во сопственост на градот. На 20 страни се испишани иствоетните податоци за секој посебен автобус (што само по себе е […]

ЗАКОН ЗА ПАРАМЛАДИНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

КОГА МИСЛИШ ДЕКА СЕ СИ ВИДЕЛ, НАШАТА ИНВЕНТИВНА ВЛАСТ ЌЕ ИЗВАДИ НЕКОЈА НОВА КАФАНСКА ИДЕЈА И СИТЕ ЌЕ НЕ ИЗНЕНАДИ. ПОСЛЕДЕН ОД РЕДИЦАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ИЗБЛИВИ НА КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА Е ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИ (ВЕЌЕ ВЛЕЗЕН ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА). НАЈЦИНИЧНО, ВО ОБРАЗЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНОТ И ВО САМИОТ ТЕКСТ ВЛАСТА ТВРДИ ДЕКА СО ОВОЈ ЗАКОН ТРЕБА ДА […]

ГРАДЕЊЕ&КРАДЕЊЕ

Кога и да зборувам со некој следбеник на ликот и делото на Никола Груевски го слушам главниот аргумент во прилог на неговото владеење: овие барем градат. Тргнувајки од фактот дека секоја власт краде и е корумпирана, а колку е помоќна и со помалку контрола тоа повеќе краде и е уште покорумпирана, како можно објаснување на […]