ОВОЈ ШУТРАЧКИ НАРОД ВЛАСТА МОЖЕ ЖЕДЕН ДА ГО ПРЕВЕЗЕ ПРЕКУ СЕКОЈА ВОДА

Според ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА:   Член 2 Со подигањето на меморијалните споменици и спомен-обележјата се одбележуваат значајни настани и истакнати личности од историјата и културата на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ како и граѓаните што живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот […]

КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА ПОВТОРНО ГО ИЗИГРАА ШУТРАЧКИОТ НАРОД

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 111/2011 е објавена одлука на Владата за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на градот Скопје. Со оваа одлука купените двокатни и еднокатни автобуси се пренесуваат во сопственост на градот. На 20 страни се испишани иствоетните податоци за секој посебен автобус (што само по себе е […]