ЧАО ОД МЕНЕ

Ми рекоа дека во се сум се мешала. Ми забележаа дека за се сум лаела. Ми истакнаа дека нема зошто да мислам на другите да си ја гледам својата работа. И си реков, па ако сакаат зошто да не? Јас имам работа за разлика од 38% од гордите Македонци. Јас имам среден стандард за разлика […]