ВЛАДАТА ГО ПРЕКРШУВА ЗАКОНОТ И ЗА ТОА ТРЕБА ДА ОДГОВАРААТ СИТЕ НЕЈЗИНИ ЧЛЕНОВИ

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 122/2011е објавено решение на Владата потпишано од Претседателот на Владата Никола Груевски со кое се именува државен секретар во Министерството за надворешни работи – Владо Мисајловски. На интернет се појавува како Владо Мисајловски-Кендо, роден во 1985 година (значи со наполнети 26 години) со завршен факултет за политички науки. […]

ДАЛИ ОСТАНА НЕКОЈ НОРМАЛЕН ВО МОЈАТА ДРЖАВА?

Ја гледам репризата од прославата на 8 септември. Гледам и не можам да си поверувам на очите.   Спектакуларна воена парада. АХАХАХАХАХАХА. Господи ме боли стомак. Спектакуларни двајца без тројца гревови и три хеликоптери кои прпорат над градот и оној грев од претседател кој си замислува дека е шеф над шефовите. Да не е толку […]

ЈАС ИМАМ МНОГУ ПОИНАКВО МИСЛЕЊЕ ОД ГРУЕВСКИ

ВО ТЕКСТОТ НА ГОВОРОТ НА ГРУЕВСКИ СО ГОЛЕМИ БУКВИ СЕ ВМЕТНАТИ МОИТЕ РАЗМИСЛУВАЊА. Од денеска па натаму сите ние во еден здив КАКО ЕДЕН ВО РЕТРОКОМУНИСТИЧКИ СТИЛ треба да речеме ова е нашата Македонија, ова е нашата победа.ТОА ЗНАЧИ ДЕКА ПРЕД ТОА НЕ СМЕ ИМАЛЕ ДРЖАВА КОЈА СЕ ВИКАЛА МАКЕДОНИЈА  Тоа што го гледате околу […]

АХАХАХАХ, КЕЕЦЦААААРОООШИ НА ДЕЛО

Според членот 24 од Законот за Владата на Република Македонија: (1) Владата образува стручни совети како постојани консултативни тела. (2) Стручните совети од став (1) на овој член, на барање на Владата или по сопствена иницијатива, разгледуваат и даваат стручни мислења за определени правни, економски и други прашања. (3) Претседателот и членовите на стручните совети ги […]