КРИМИНАЛОТ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ИСПЛАТИ

Основна идеја на правото е дека треба да се изгради таков систем во кој прекршувањето на законите нема да се исплати. Ова посебно кога станува збор за прекршувања кои се класификувани како посебно големи од аспект на правата на луѓето и генералното разбирање на хуманоста во современото цивилизирано општетсво. Овој вид на прекршувања дури подлежат […]