СТЕЧАЈЦИ, ЖРТВИ НА ТРАНЗИЦИЈАТА, ВЛАСТ, ОПОЗИЦИЈА

1. Стечајците имаат право да бараат од државата да им создаде услови за елементарна егзистенција согласно членовите 23, 24, 25 и 30 од Ревидираната социјалан повелба која што Република Македонија ја ратификуваше и се обврза да ја спроведува. Во услови на економска криза национален приоритет е обзбедувањето услови луѓето да преживеат. Власта која со своите […]

ВЛАДА КОНТРА К-15

Јас навистина многу ги жалам луѓето кои се обидуваат да направат сатирично-хумористични емисии во Македонија. Тие се однапред осудени на пропаст. Никој во овој бизнис не може ни да им се приближи на апсурдите кои ги смислува актуелната власт. Едноставно не се во нивна лига. Последниот допис кој го добив преку институцијата во која работам […]

ЛУСТРИРАНА ЦРКВА versus ПРАВНА ЛОГИКА

Според мое мислење, лустрацијата на свештените лица е спротивна на Уставот. Според членот 19 и Амандманот VII од Уставот, верските заедници и религиозните групи се одвоени од државата. Ова е член со кој се гарантира дека верските заедници нема да бидат дел од државната власт, државното одлучување и државното управување. Со овој член се гарантира […]

МОЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА ОДЛУКАТА 85/2010-0-0 НА УСТАВНИОТ СУД

 У.Број: 85/2010-0-0 Дата на Донесување: 24/11/2011 Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеја 3 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницатa одржана на 24 ноември 2011 година, донесе Р Е Ш Е Н […]

ПРЕСУДАТА ОД ХАГ Е ОРАДИЕ КОЕ МОЖЕ И ТРЕБА ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ

САШКО ТОДОРОВСКИ, СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И РАЗВОЈ Македонија од Меѓународниот суд на правдата доби извонредна пресуда, категорчна, јасна и со јасни правни насоки. Прашање е дали можеме тие опции да ги искористиме до максимум. Една од опциите е да се побара автоматско реактивирање на поканата од самитот на НАТО во 2008 година во Букурешт, […]