ГЛУПОСТА НЕ НАВАСУВА

Министерството за образование во консултација со Министерството за труд и социјална политика и во соработка со Агенцијата за вработување дошле до заклучок дека има премногу факултети во Република Македонија, дека тие не соодветсвуваат на потребите на стопанството и си решиле да започнат со укинување на одредени студиски програми. Што не чини во ова? 1. Само […]