МОЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА ОДЛУКАТА 85/2010-0-0 НА УСТАВНИОТ СУД

 У.Број: 85/2010-0-0 Дата на Донесување: 24/11/2011 Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 алинеја 3 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницатa одржана на 24 ноември 2011 година, донесе Р Е Ш Е Н […]