И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ УБИВААТ ЗАР НЕ?

На 27.12.2012 актуелниот Борд на Хелсиншкиот комитет во соработка со извршниот директор Гордана Несторовска го уби Хелсиншкиот комитет на Република Македонија. Организацијата со истоветно име која што продолжува да постои во регистерот на здруженија на граѓани на Република Македонија нема никаква врска со организацијата основана во 1994 година (чиј основач меѓу другите бев јас) и со организацијата […]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИСМЕЈУВАЊЕ, ПАРДОН, УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВТОТО НА ЕУ

На 16 декември Владата на Република Македонија ја усвои Националната програма за усвојување на правото на ЕУ за 2012 година. Документот има над 500 страници и заслужува да биде прочитан и анализиран. Во моментов (заради недостаток од време и живци) јас ќе се задржам само на неколку бисери ко ми паднаа во очи при површно […]

ШВРГОВСКИ – МЕЃУ ПРАВОТО И НЕПРАВОТО

Непосредно пред навршувањето на четири години од уривањето на воениот хеликоптер, јавниот обвинител Шврговски соопшти дека нема да поведе постапка во врска со случајот. Според неговата изјава нема место за поведување на ваква постапка и единствени виновници за несреќата се пилотите кои не биле добро обучени. Јас како правник имам проблем со оваа одлука на јавното […]

СЕМЕЈСТВО – МАКЕДОНИЈА

Понекогаш треба да се направат паралели со микро заедницата во која човекот живее за да се разбере проблемот со кој се соочуваме во макро заедницата. Буџетот на секое семејство е многу значаен за добробитта на семејството, за среќата на неговите членови, но и за нивната иднина и воопшто за опстојувањето на семејството. Во традиционалните семејства […]