МНОГУ НЕЗНАЕЊЕ ЗАЧИНЕТО СО ПОДАНИЧКА ПОСЛУШНОСТ И СПАКУВАНО ВО ГЛУПОСТ

РЕТРОКОМУНИСТИЧКИТЕ КЕЦАРОШИ ОД ВЛАСТА ПО СЕКОЈА ЦЕНА СЕ ОБИДУВААТ ДА ВОСПОСТАВАТ СИСТЕМ НА УРАМНИЛОВКА, ЕГАЛИТАРИЗАМ И ЕДНОУМИЕ. Последен пример за ова е едно од решенијата на Комисијата за заштита од дискриминација која е составена од членови кои се дел од власта, мили и се на власта или се послушни на власта. Имено, на барање за заштита […]

МОЈ ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основните недостатоци на структуирањето и практикувањето на власта во Република Македонија во актуелниот момент се: 1. Партиципација на граѓаните (учество во донесувањето на одлуки на локално и централно ниво). На пример: за урбанистички план, за трошење на средства, за промена на имиња на училишта, улици, плоштади, за промена на закони за работни односи, социјална заштита, […]