МНОГУ НЕЗНАЕЊЕ ЗАЧИНЕТО СО ПОДАНИЧКА ПОСЛУШНОСТ И СПАКУВАНО ВО ГЛУПОСТ

РЕТРОКОМУНИСТИЧКИТЕ КЕЦАРОШИ ОД ВЛАСТА ПО СЕКОЈА ЦЕНА СЕ ОБИДУВААТ ДА ВОСПОСТАВАТ СИСТЕМ НА УРАМНИЛОВКА, ЕГАЛИТАРИЗАМ И ЕДНОУМИЕ. Последен пример за ова е едно од решенијата на Комисијата за заштита од дискриминација која е составена од членови кои се дел од власта, мили и се на власта или се послушни на власта. Имено, на барање за заштита […]